Ahtausalalle työehtosopimus

Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n hallitukset ovat hyväksyneet 12 kuukauden mittaisen uuden työehtosopimuksen ahtausalalle. Sopimus alkaa nykyisen sopimuksen päätyttyä 1.2.2021 ja kestää 31.1.2022 saakka.

Sopimuskausi sisältää kaksi palkantarkistuspistettä. 1.2.2021 palkkojen yleiskorotus on 2,0 % ja 1.10.2021 palkkojen yleiskorotus on 0,15 %.

Sopimuksessa on useita tekstimuutoksia ja työryhmiä, joiden avulla pyritään lisäämään muun muassa alan työturvallisuutta, työssäjaksamista sekä työkykyä yllä pitävää toimintaa ja edistämään yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Satamaoperaattorit ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru 040 546 5059
AKT ry:n puheenjohtaja Marko Piirainen p. 09 61311 200
Read More

Jaa tämä uutinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email