AKT ja Satamaoperaattorit sopimukseen, ahtaajien lakko päättyy

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ja Satamaoperaattorien neuvotteleman ahtausalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi tammikuun lopussa. Tes-neuvotteluja vauhditettiin alkuun satamissa ahtaustyön ylityökiellolla. 

Sovittelija Leo Suomaan ensimmäinen sovintoehdotus saatiin 14.2. Koska se jouduttiin hylkäämään riittämättömänä, ahtausalan lakko alkoi 15.2. Suomen satamissa. 
Myös 19.2. saatu toinen sovintoehdotus jouduttiin hylkäämään. Neuvottelut ovat jatkuneet tiiviinä ja lakon vaikutukset ovat olleet tuntuvia sen pidetessä.

AKT:n ja Satamaoperaattorien välinen neuvottelutulos työehtosopimuksesta syntyi tänään 1. maaliskuuta, ja se käsiteltiin sekä AKT:n satamajaostossa että AKT:n hallituksessa. Tulos hyväksyttiin yksimielisesti.

Työehtosopimuksen pituus on 25 kuukautta, päättyen 28.2.2025. Palkkoja korottava vaikutus sopimuskaudelle on yhteensä 6,3 %. Lisäksi 10.3. maksetaan 1100 euron myöhentämiskorvaus. Osa-

Read More

Jaa tämä uutinen