AKT:lle avattiin ovia sovitteluun

AKT on antanut lakkovaroitukset satamien sekä autoliikenteen osalta kuorma-auto, terminaalitoiminta ja säiliöauto- ja öljytuotealalle. Sovittelija Leo Suomaa on aloittanut sovittelua valtakunnansovittelijan toimistossa tilauskatsauksilla osapuolten kesken. Sovittelijan kanssa ovat keskustelleet Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja sen kanssa neuvottelevat Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT, Satamaoperaattorit ja Öljytuote ry. 

Torstaina Suomaan kanssa tapasivat AKT ja ALT, jolloin käytiin läpi kuorma-auto ja terminaalialan sopimuksia. Vastaava tapaaminen oli torstaina myös AKT:n ja Satamaoperaattorien kanssa. Tänään perjantaina 3.2. valtakunnansovittelijan toimistossa jatkettiin AKT:n ja Öljytuote ry:n kanssa säiliöauto- ja öljytuotealan osalta.

AKT jatkaa edelleen muita työehtosopimusneuvotteluja. Perjantaina 3.2. alkoivat liikenneopetusalan tes-neuvottelut. Liikenneopetusalan työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.1. 

Tes-neuvotteluja linja-auto,

Read More

Jaa tämä uutinen