AKT:n hallitus sanoi ei TES-heikennyksille

AKT:n hallitus on käsitellyt 23.6. PALTA:n esittämän työehtosopimuspöytäkirjan koskien Finnairilla noudatettavia työehtoja, jossa olisi annettu pääluottamusmiehelle valtuudet sopia määräajaksi paikallisesti TES:in kohdista 8.7 Erillinen tuntikorvaus ja 12 Välilaskuttomat aikaero- ja kaukolennot, joiden suunniteltu työaika on vähintään 12 h. Matkustamohenkilöstöjaosto teki asiasta hallitukselle esityksen pöytäkirjan hyväksymisen puolesta (jaosto ei ollut esityksestä yksimielinen).

Jaoston puheenjohtaja esitteli pöytäkirjan hallitukselle perusteluineen. AKT:n hallitus kävi pöytäkirjasta pitkän keskustelun ja hylkäsi esityksen.

– Koemme erikoisena Finnairin tavan lähestyä työntekijöitä. Osalle toistaiseksi voimassa olevalla lomautuksella oleville työntekijöille tarjottaisiin mahdollisuutta tulla takaisin töihin, mutta heidän pitäisi heikentää palkka- ja työehtoja sen takia. Finnair on saanut mittavat tuet valtiolta tämän koronapandemian aikana,
Read More

Jaa tämä uutinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email