Tulevaisuus tänään 2021 talk show

SAK järjestää Tulevaisuus tänään -tapahtuman jo neljättä kertaa tammikuussa 2021. Tulevaisuus tänään on kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma, joka tarjoaa avartavaa keskustelua työelämän tulevaisuudesta. Koronavuosi takana, jotain uutta normaalia edessä? Tulevaisuus tänään -talkshow 30.1.2021 klo 10.00-12.30 tuo ruudullesi nimekkäitä keskustelijoita ja tavallisia työntekijöitä. Yhdessä mietitään, mitä poikkeuksellisesta vuodesta jäi käteen ja miten tästä jatketaan. Keskustelijoina […]

Lomautusta koskevat lakipoikkeukset päättyvät ja työmatkaetujen verotus kevenee – näin työntekijöiden työehdot ja turva muuttuvat vuonna 2021

[Alkuperäinen uutinen > Päivittyy sitä mukaan kun uutta tietoa ilmaantuu] Työlainsäädäntö Lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset lakimuutokset päättyvät  Hallitus teki keväällä 2020 useita lomautusta, koeaikaa, työnantajan takaisinottovelvollisuutta ja yt-menettelyaikoja koskevia määräaikaisia lakimuutoksia, jotka perustuivat työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan koronakriisipakettiin. Nämä muutokset päättyvät tammikuun alussa, ellei niistä ole erikseen sovittu toisin työehtosopimuksella. Yksityisen sektorin lomautustilanteissa palataan normaaliin […]

Kuljetusalan Työttömyyskassan päivärahan maksuissa ja kassan palveluissa katko vuodenvaihteessa

Kuljetusalan Työttömyyskassan ja Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan fuusioitumisen vuoksi kassan päivärahan maksatusohjelmat ovat poissa käytöstä vuodenvaihteessa. Hakemuksia on käsitelty 23.12. saakka. Netan kautta viimeistään sunnuntaina 27.12. klo 16. saapuneet kokonaan työttömien ja kokonaan lomautettujen päivärahat pyritään saamaan maksuun tiistaina 29.12. Vuonna 2021 hakemuksia päästään jälleen käsittelemään 4.1.2021. Netta-verkkopalvelu on pois käytöstä 28.12. – 30.12.2020. Samoin kassan puhelinpalvelu […]

Työtapaturmien suunta laskeva

Vuonna 2018 Suomessa sattui Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 135 500 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui 124 400 ja yrittäjille ja maatalousyrittäjille 11 000. Työpaikoilla tai työliikenteessä tapahtui suurin osa kaikista työtapaturmista, 112 700 tapausta. Työmatkoilla sattui 22 800 työtapaturmaa.  EU:n tilastointikäytännön mukaisesti lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys ja joista […]

Ahtausalalle työehtosopimus

Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n hallitukset ovat hyväksyneet 12 kuukauden mittaisen uuden työehtosopimuksen ahtausalalle. Sopimus alkaa nykyisen sopimuksen päätyttyä 1.2.2021 ja kestää 31.1.2022 saakka. Sopimuskausi sisältää kaksi palkantarkistuspistettä. 1.2.2021 palkkojen yleiskorotus on 2,0 % ja 1.10.2021 palkkojen yleiskorotus on 0,15 %. Sopimuksessa on useita tekstimuutoksia ja työryhmiä, joiden avulla pyritään lisäämään […]

SAK: Hallituksen on nyt turvattava ikääntyvien työllisyys ja toimeentulo

Yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavat neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kesken päättyivät tuloksettomina viikko sitten. Hallituksen toimeksianto oli palkansaajille erittäin vaikea ja hallituksen toimeksiannon tavoitteet tiukat, mutta neuvotteluihin lähdettiin tosissaan. Tavoitteena oli vähentää varhaista työelämästä poistumista tavoilla, joilla saavutetaan vähintään 10 000 työllisen lisäys.  SAK hallitus muistuttaa maan hallitusta, että se edellytti ohjeistuksessaan työmarkkinaosapuolille edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi tasapainoista […]

SAK vaatii palkkaturvan kehittämistä yritysten maksukyvyttömyystilanteiden varalta

– Nykyinen kolmen kuukauden hakemusaika ja 15 200 euron enimmäismäärä ovat osoittautuneet liian alhaisiksi jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemian ja rajoitusten aiheuttama taloustilanne korostaa entisestään palkkaturvan välitöntä kehittämisen tarvetta, SAK:n työehdot-osaston johtaja Heli Puura painottaa.   Koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset ovat heikentäneet monien yritysten taloutta ja palkanmaksukykyä. Monilla työpaikoilla työntekijät saattavat joustaa palkanmaksussa auttaakseen työnantajaansa […]

AKT:n päivitetty ohjeistus ammattiosastojen ja luottamusmiesvalinta -kokouksiin

TARKISTA AINA AJANKOHTAISET OHJEISTUKSET ENNEN KOKOUSTA!  Huomioi myös AVI:n alueelliset tiedotteet sekä kuntien ja kaupunkien päätökset sekä sairaanhoitopiirien suositukset, jotka löytyvät tästä linkistä alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset Ammattiosastojen kokoukset ja tilaisuudet koronaepidemian aikana Kokouksen järjestäjä  varmistaa tilan riittävyyden kokousta varten (Turvavälit vähintään 2 metriä koko kokouksen ajan huomioiden tauot ja mahdolliset tarjoilut. Tilojen henkilömäärä enintään […]

Jape Lovén SAK:n valtuustossa: Vahvan tehtävä on tukea heikkoa

Koronan vaikutukset tulossa myös kuljetusten rahtipuolelle. AKT:n valtuuston kokouksessa AKT:n kokousedustajana puhunut ahtaaja Jape Lovén totesi, ettei työttömyysturvan leikkaus luo työpaikkoja. − Mikäli se toteutuu, on ikääntyvien palkansaajien työsuhdeturva huolehdittava paremmalle tasolle. Työkyvyttömyyseläkkeisiin ei saa puuttua lainkaan heikentävästi.  Lovén totesi myös, että SAK:lla ja koko työväenliikkeellä on oltava valmiudet toimintaan hallituspohjasta riippumatta silloin kun heikompia […]