Finnairin matkustamohenkilöstölle hyväksytty neuvottelutulos

Ratkaisu on kaksivuotinen. Finnairin matkustamohenkilöstön taulukkopalkkoja sekä euromääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 3 %:lla 1.6.2023. Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan työntekijöille myös 420 euron kertaerä. Erän suuruus suhteutetaan työntekijän työaikamuotoon. 

Seuraavan kerran taulukkopalkkoja sekä euromääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 1.3.2024 3 %:lla.

Neuvotteluihin AKT:n puolelta osallistuivat sopimustoimitsija Johanna Tuomaala ja vastaava lakimies Sara Seppänen.

Neuvottelutilanne muilla sopimusaloilta

Huolinta-alan varastoterminaalien työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään tiistaina 21.3. neuvotteluosapuolina AKT ja Palvelualojen työnantajat PALTA.
Matkatoimistoja koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 30.3. Työehtosopimus on sanottu irti päättymään 30.4. Neuvotteluosapuolina AKT ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Liikenneopetusalan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat.

Read More

Jaa tämä uutinen