Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa: AKT:n voitto luottamusmiehen asemasta pitää

Hovioikeus vahvisti päätöksellään vuoden takaisen Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun, jolle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu maaliskuussa 2023 koski kannetta, jonka luottamusmieheksi valittu AKT:n jäsen nosti liiton tuella työnantajaansa vastaan. Järjestäytymätön työnantaja oli kieltäytynyt hyväksymästä työntekijöiden valitsemaa luottamusmiestä sekä maksamaan tälle luottamusmiessopimuksen mukaista luottamusmieskorvausta sekä koulutuskorvausta.

Työnantaja katsoi, ettei sillä ollut velvollisuutta hyväksyä luottamusmiesvalintaa, eikä pitänyt luottamusmiehen valintaa yleissitovana työehtosopimusmääräyksenä.

AKT:n luottamusmies voitti kuitenkin riidan kaikilta osin.

Käräjäoikeus katsoi vuoden 2023 ratkaisussaan, että järjestäytyneillä työntekijöillä on järjestäytymisvapauteen kuuluva oikeus valita luottamusmies.

Read More

Jaa tämä uutinen