Joka neljäs huolissaan läheisensä ajoterveydestä

Liikenneturva kysyi viime vuoden lopulla suomalaisten ajatuksia ajoterveydestä*. Vastanneista 26 prosenttia kertoi kokevansa huolta läheisen ajoterveydestä tai kyvystä ajaa. Omasta ajoterveydestään oli huolissaan 12 prosenttia vastanneista. Moni kertoi kokevansa vaikeaksi asian ottamisen puheeksi läheisen kanssa.

”Kysely kertoo selvästi, että ajoterveys on monen suomalaiskodin kuuma peruna. Eritoten alueilla, joissa ei ole toimivaa julkista liikennettä ja välimatkat ovat pitkät, monelle oma auto on väline, jota tarvitaan itsenäiseen liikkumiseen ja arjesta selviytymiseen. Nyt toteutettu aineisto pyrkii helpottamaan ajamisesta ja ajoterveydestä keskustelemista ja ylipäätään turvallisen ajamisen hahmottamista”, taustoittaa Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski.

”Tavoitteena on, että etsitään mahdollisuuksia tukea ikääntyvän ajamista, niin kauan kun se on turvallista. Jos ajaminen ei ole enää turvallista itselle tai muille, on se lopetettava.
Read More

Jaa tämä uutinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email