Keitele Group tuomittiin maksamaan AKT:lle vahingonkorvausta

– AKT:ta vastaan vuoden 2021 lopussa määrätty turvaamistoimi miljoonan euron uhkasakkoineen oli käräjäoikeuden mukaan oikeudeton ja perusteeton. Sikäli tuomio tuntuu hyvältä, koska nyt vihdoin vahvistetaan kanta, jota AKT on toistanut alusta lähtien. Turvaamistoimien käyttö ei kuulu työmarkkina-asioihin ja on tosiasiassa työtaistelutoimi työnantajien taholta, sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

Tapaus sai alkunsa, kun AKT Teollisuusliiton pyynnöstä saartoi normaalin työehtosopimusneuvottelun yhteydessä Keiteleen tuotteet satamiin. Tavoite oli vauhdittaa sopimusneuvotteluja. Lopulta myös kävi niin, että Keiteleen ja Teollisuusliiton välillä solmittiin työehtosopimus.

Keitele haki käräjäoikeudesta joulukuussa 2021 turvaamistoimipyyntöä perusteilla, jotka jälkikäteen osoitettiin paikkansa pitämättömäksi. Turvaamistoimi määrättiin niin, ettei AKT:ta kuultu osapuolena lainkaan. Turvaamistoimella ja siihen liittyvällä uhkasakolla pyrittiin lopettamaan laillinen saarto.

Read More

Jaa tämä uutinen