Kuljetusliitot KL: VM:n liikennesektorille ehdottamat leikkaukset ovat yhteiskunnallisesti vaarallisia

Kuljetusliitot KL suhtautuu erittäin kriittisesti valtiovarainministeriön listaamiin liikenteen ja kuljetuksen säästökohteisiin ja pitää niitä pitkän tähtäimen työllistäviltä vaikutuksilta negatiivisina sekä turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta vaarallisina.

Tulevilta poliittisilta päättäjiltä vaaditaan vahvaa perehtyneisyyttä ja kiinnostusta selvittää esitettyjen säästökohteiden lyhyen ja pitkän tähtäimen vaikutuksia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Toimiva ja turvallinen maantie-, rata- ja vesiväylästö mahdollistaa elinkeinotoiminnan tehokkaat logistiset ketjut sekä sujuvan ja turvallisen työ- ja vapaa-ajan matkustamisen. 

Merenkulun miehistötuki maksaa itsensä takaisin

Suomen lipun alla purjehtivat laivat ja niillä työskentelevät merimiehet turvaavat maamme huoltovarmuuskuljetukset. Ministeriön julkaisussa spekuloidaan suomalaiseen merenkulkuun suuntautuvan varustamoiden miehistötuen tarpeellisuutta. Tosiasia on,

Read More

Jaa tämä uutinen