Liikenneopetusalalle, Elintarvikealan automiehille sekä huolinta-alan varastoterminaaleihin hyväksytyt työehtosopimukset

Huolinta-alan varastoterminaalien työehtosopimusneuvotteluissa saatiin 23.3. neuvottelutulos, minkä huolintajaosto ja sekä AKT:n että Palvelualojen työnantajat Paltan hallitukset ovat nyt hyväksyneet. Palkkoihin saadaan tässä sopimuksessa kaikkiaan neljää 1,5 prosentin korotusta, joista kaksi tänä vuonna ja kaksi vuonna 2024. Taulukkopalkkoihin tulee vastaavat korotukset. 

Huolinta-alan sopimuksen kärkitavoite oli määritellä paremmin ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Tuloksena työehtosopimukseen saatiin liittojen välille menettelytapamuistio, jonka pohjalta voidaan jatkossa toimia.

Huolinta-alan työehtosopimuksessa uudistettiin myös perhevapaita. Ensinnä käytäntöjä yhtenäistettiin. Palkallisia perhevapaita myönnetään yhdenmukaisesti, perusedellytys on nyt vain se, että työsuhde on kestänyt yli kuusi kuukautta.

Aiemmin synnyttävä osapuoli sai enintään kahdeksan viikkoa palkallista vapaata.

Read More

Jaa tämä uutinen