Luottamushenkilöiden asema ja työehtosopimusten kattavuus varmistettava viime kädessä lainsäädännöllä

Työntekijöiden oikeus liittyä ammattiliittoon ja valvoa etujaan kollektiivisesti perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja on suomalaisen työelämän keskeisiä periaatteita. Luottamushenkilöiden hyvät toimintamahdollisuudet ja osaaminen hyödyttävät myös työnantajia.

– Ammattiliittojen toiminnan häiritseminen ja estäminen on maailmalta tuttua. Sitä emme voi Suomessa sallia. Viime kädessä ammattiyhdistysliikkeen ja sitä kautta työntekijöiden oikeudet on turvattava nykyistä vahvemmin ja selkeämmin lainsäädännöllä, Jarkko Eloranta sanoi SAK:n edustajiston kokouksessa.

Hallitus on ohjelmassaan luvannut tukea yleissitovuuteen perustuvaa työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää.

– Nyt kun työnantajat haluavat muuttaa toimivaa järjestelmää, hallituksen on syytä valmistautua muuttamaan lainsäädäntöä niin, että työehtosopimusten kattavuus ja sitä kautta työehtojen taso voidaan varmistaa myös uudessa tilanteessa,
Read More

Jaa tämä uutinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email