Palkkojen yleiskorotukset autoliikenteen sopimusaloille

Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat sopineet työehtosopimusten yleiskorotuksen suuruudesta 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden työehtosopimusten palkkoja korotetaan 34 senttiä tunnilta yleiskorotuksena.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen nuorten ja oppilaiden palkkoja korotetaan 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Terminaalitoimintaa koskevan työehtosopimuksen osalta korotus on täysiaikaisilla 57,80 euroa kuukaudessa.

ALT ry, Oy Matkahuolto Ab ja AKT ry ovat sopineet, että linja-autoasemien työehtosopimuksen palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus 28 senttiä tunnilta. 

ALT ry, Öljytuote ry sekä AKT ry ovat sopineet, että säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan työehtosopimuksen palkkoja korotetaan yleiskorotuksella,

Read More

Jaa tämä uutinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email