SAK: Hallituksen on nyt turvattava ikääntyvien työllisyys ja toimeentulo

Yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavat neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kesken päättyivät tuloksettomina viikko sitten. Hallituksen toimeksianto oli palkansaajille erittäin vaikea ja hallituksen toimeksiannon tavoitteet tiukat, mutta neuvotteluihin lähdettiin tosissaan. Tavoitteena oli vähentää varhaista työelämästä poistumista tavoilla, joilla saavutetaan vähintään 10 000 työllisen lisäys. 

SAK hallitus muistuttaa maan hallitusta, että se edellytti ohjeistuksessaan työmarkkinaosapuolille edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi tasapainoista kokonaisuutta, jossa edistetään ikääntyneiden työssä jaksamista, työkykyä ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä sekä muutosturvaa. 

– Nämä asiat eivät neuvotteluissa juurikaan edenneet, vaikka meidän esityksessämme pidimme niitä esillä. Hallituksen onkin nyt syytä etsiä toimia, joilla tuetaan yli 55-vuotiaiden työssä jaksamista ja jatkamista esimerkiksi helpottamalla siirtymistä osa-
Read More

Jaa tämä uutinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email