SAK: Hallituksen työrauhaesitys puuttuu perusoikeuksiin radikaalimmin mitä työryhmän jäsenille ja arviointineuvostolle kerrottiin

Hallituksen esitys valmisteltiin kolmikantaisessa työryhmässä, jossa tosin työntekijöiden näkemykset sivuutettiin tylysti.

– Työntekijöiden edustajat eivät saaneet lopullista esitystä edes nähtäväkseen, ennen kuin se julkaistiin. Lopulliseen versioon on tullut merkittäviä tiukennuksia myötätuntotyötaistelujen ja poliittisten työtaistelujen rajoittamisen osalta. Tiukennukset ovat rajoittavampia kuin mitkään niistä ehdotuksista, joita työryhmän työskentelyssä edes sivuttiin, SAK:n työmarkkinapäällikkö Rami Lindström huomauttaa.

Hallituksen esityksessä rajoitukset puuttuvat perusoikeuksiin huomattavasti radikaalimmalla tavalla kuin lainsäädännön arviointineuvoston arvioimassa luonnoksessa. Esityksen sisältämät rajoitukset menevät jopa niin pitkälle, että ne ovat ristiriidassa esitykseen kirjattujen perusteluosioiden kanssa.

– Hallituksen esityksen kirjausten perusteella vaikuttaa siltä,

Read More

Jaa tämä uutinen