SAK on valmis edistämään kilpailukyvyn ja ostovoiman turvaavaa työmarkkinamallia

– Suomi tarvitsee työehtokoordinaatiota, jossa kilpailukyvyn ja ostovoiman turvaavat työehtoratkaisut näyttävät suuntaa kaikkien alojen neuvotteluille. Työnantajien yksipuolisilla päätöksillä tai pakottavalla lainsäädännöllä ei saada aikaan toimivaa koordinaatiota, vaan se edellyttää kaikkien osapuolten tarpeita huomioivaa kompromissia, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

SAK:n mielestä uuden työmarkkinamallin on oltava riittävän joustava, jotta se vastaa toimialojen erityistilanteisiin. Mallin on edistettävä samapalkkaisuutta ja vähennettävä matalapalkkaisuutta.

Toimivan koordinaation edellytyksenä on, että sopijaosapuolet ovat korkeasti järjestäytyneitä ja työehtosopimusten sopimuskaudet yhtenäisiä, jotta alakohtaiset työehtoneuvottelut voidaan käydä yhtäläisessä talous- ja toimintaympäristössä.

– Työehtosopimusten kattavuutta on lisättävä ja ilman työehtosopimusta olevien alojen määrää vähennettävä.

Read More

Jaa tämä uutinen