SAK:n hallitus: UPM:n luovuttava työehtoheikennyksistä – Ukrainan tilanne vaatii huomioita Suomen huoltovarmuuteen

Lakkolaiset ovat sitoutuneet työtaisteluun vahvasti. SAK ja sen jäsenliitot varmistavat kaikissa tapauksissa, että Paperiliitolla ja Sähköliitolla on mahdollisuus jatkaa työtaistelua niin pitkään, kuin tarve vaatii.

Euroopan paperipula on entisestään pahentunut Venäjän julman ja kansainvälistä oikeutta rikkovan hyökkäyksen vuoksi. Nyt jos koskaan UPM:n on aika sopia säällisistä työehdoista työntekijöidensä kanssa. SAK vaatii yhtiötä luopumaan kohtuuttomista työehtoheikennysvaatimuksistaan sekä unohtamaan työnantajan määräysvallan perusteettoman kasvattamisen.

SAK:n hallitus seuraa huolestuneena kiinteistöpalvelualan ja kunta-alan neuvotteluja. Matalapalkka-alojen suotuisa työehtojen kehittyminen on välttämätöntä työntekijöiden ostovoiman ja toimeentulon varmistamiseksi elinkustannusten noustessa laajasti. Myös työvoimapulaa torjutaan oikeudenmukaisilla palkoilla,

Read More

Jaa tämä uutinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email