TYöehtosopimukset

Kuorma-autoalan työehtosopimus – noudatetaan kuljetusliikkeiden palveluksessa työskenteleviin autonkuljettajiin ja apumiehiin ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus – noudatetaan linja-autoyritysten linja-autonkuljettajiin ja rahastajiin ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus – noudatetaan kuljetusliikkeiden ja linja-autoyritysten huoltokorjaamoiden henkilökunnan työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus noudatetaan kotimaanliikenteen kuljetusvälitysyritysten terminaalityöntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva työehtosopimus noudatetaan öljy-yhtiöiden varastoissa ja voiteluainetehtaissa sekä kemikaliotransitoliikennettä harjoittavien yritysten terminaaleissa sekä kaikessa säiliöautoliikenteessä ja solmitaan AKT:n ja Öljytuote ry:n ja Suomen Säiliöautoliitto ry:n välillä.

Liikenneopetusalantyöehtosopimus – noudatetaan autokoulujen työntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n välillä.

Matkatoimistojen toimihenkilöiden työehtosopimus noudatetaan matkatoimistojen palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n välillä.

Huolinta-alan varastoterminaaleja koskeva työehtosopimus noudatetaan ulkomaanliikenteen varastoterminaaleissa sekä huolintaliikkeiden satamatyöntekijöiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n välillä.

Linja-autoasemien työehtosopimus noudatetaan linja-autoasemilla työskentelevien työntekijöiden ja virkailijoiden työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

Taksiliikenteen työehtosopimus noudatetaan taksinkuljettajien työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Taksiliikenteen Työnantajat ry:n välillä.

Kaupan automiesten työehtosopimus noudatetaan kaupan ja huolintaliikkeiden palveluksessa olevien autonkuljettajien työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Suomen Kaupan Liiton sekä Erityispalvelujen Työnantajaliiton välillä.

Airpro Oy-n työehtosopimus noudatetaan Airpro Oy:n palveluksessa olevien ramp-kuljettajien (lentoasemat) työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja  Airpro Oy:n välillä.

Elintarvikealan automiesten työehtosopimus noudatetaan teurastamoiden, leipomoiden ym. elintarvikealan yritysten autonkuljettajien työsuhteissa ja solmitaan AKT:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välillä.

Satamien työehtosopimus