Työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2023

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että työpaikalle valitaan työsuojeluhenkilöt. Työsuojeluvaalit järjestetään marras–joulukuussa aina kahden vuoden välein.

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.

Vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä mahdollisesti sovittu määrä työsuojeluasiamiehiä. Isommissa yrityksissä on useampia yhteistoiminta työpaikkoja,

Read More

Jaa tämä uutinen