Työterveyslaitoksen tuoreet tutkimustulokset vahvistavat jo aiemmin AKT:n esille tuomia työolojen parannusehdotuksia.

Ammattikuljettajan työ on turvallisuuskriittistä, ja hyvä vireystila on keskeistä turvallisuuden kannalta.

Kuljettajien hyvää unta ja vireyttä voidaan edistää kehittämällä työvuorosuunnittelua ja huomioimalla siinä yksilöllisiä tekijöitä työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyössä.

Työterveyslaitoksen Vireyttä vuorotyöhön -hankkeen mukaan ammattikuljettajilla voi olla tunnistamattomia uni- ja vireystilan oireita ja häiriöitä. Kuljettajien työajat altistavat uni- ja vireysongelmille, joten niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa työterveyshuollon yhteistyö liikennealan yritysten kanssa on olennaista. Jopa kahdella viidestä voi olla uneen ja vireyteen liittyviä haasteita.

Työhönsidonnaisuusajat ovat usein pitkiä ja työajat painottuivat aikaisiin aamuihin ja yöhön tukien aikaisempaa tutkimustietoa ammattikuljettajien työaikojen haasteellisuudesta unen ja vireyden kannalta.

Työturvallisuuden edistämisen lisäksi vuorotyöntekijöiden uni-

Read More

Jaa tämä uutinen