Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta voimaan syyskuun alussa – mukana uusia velvoitteita

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astuu voimaan 1.9.2023. Toimijan, kuten kuljetusyrityksen, joka harjoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tai siihen liittyvää muuta toimintaa, on tunnettava laki ja sen nojalla annetut muut säädökset. Lisäksi vaaditaan aiempaa kattavampia riskianalyysejä, kun kartoitetaan vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvää toimintaa. Näin varmistetaan, että vaarallisten aineiden kuljetuksessa otetaan huomioon kaikki riskitekijät ja että asianmukaiset varotoimet on suunniteltu huolella ja mikäli tarve ilmenee, pelastustoimet toteutetaan asianmukaisesti.

– Uusilla velvoitteilla saadaan parannettua työturvallisuutta ja otetaan paremmin haltuun ympäristöasiat mahdollisen onnettomuuden varalta. Etenkin tilapäisen säilytyksen osalta kuljetuksissa on ollut haasteita, AKT:n työsuojelutoimitsija Pasi Ritokoski sanoo.

Valvontaa tehostetaan

Uusi lainsäädäntö vahvistaa viranomaisyhteistyötä VAK-kuljetuksissa. Traficom saa toimivallan VAK-

Read More

Jaa tämä uutinen